Den beste fisken

Ørreten vår er av arten Norsk Brunørret som har svømt i våre fjellvann siden siste istid. Det kalde fjellvannet gjør at fisken vokser senere og gir en fast konsistens og en unik kvalitet på kjøttet. Antibiotika og avlusningsmidler er ikke brukt i produksjonen vår og fisken har en utrolig lav dødlighet. Vi gjør alt som står i vår makt til å opprettholde den svært høye velferden for fisken og gir den god trivsel og god plass og perfekte levevilkår.

Som finalist i Det Norske Måltid både i 2017 og 2018, tør vi også hevde at kvaliteten tilfredsstiller de fleste kokker og restauranters høye krav.