Rent fjellvann

I det regulerte vassdraget i Sirdalen er det allerede produsert fornybar energi før vannet igjen blir brukt til produksjon av ørret. Sirdalsvannet holder en snittemperatur på 6 grader da kraftverkene har inntakene sine fra bunnen av de iskalde fjellvannene i Sirdalsheiene.

Produseres i et Unesco Magma geopark område som fremmer bærekraftig produksjon.